Annonser

Till hemtvål - nytt fönster

Samodla och byt växtföljd!

I naturen lever alltid flera växtarter tillsammans och bildar ett ekosystem som är anpassat till de betingelser som råder på växtplatsen. Inom organisk biologisk odling får man ett rikt ekosystem genom att samodla växter som trivs ihop.

Men det är också viktigt att ha en omväxlande växtföljd med minst fyra års mellanrum för att tillgodose olika växters näringsbehov. Samtidigt undviks jordbundna sjukdomar och angrepp från skadedjur. Att samodla och att ha en omväxlande växtföljd är en förutsättning för att få friska och motståndskraftiga växter.

Kålväxter har stort behov av kväve (A). Andra växter som exempelvis selleri, tomat och gurka kräver allsidig näring (B). Kvävesamlande växter är särskilt lämpliga att odla före kål och andra krävande växter (C). Efter kålväxter är marken väl förberedd för rotfrukter och lök (B). Efter rotfrukter växer ex.vis ärter, bönor, sallat och spenat bra (C).

Exempel på fyraårig växtföljd i trädgården

Skiften

A Mycket krävande, t ex kål
B Krävande, t ex rotsaker
C Mindre krävande, baljväxter
D Närande, gröngödsling

År 1

D

A

C

B

 

År 2

A

B

D

C

 

Det är även viktigt att jorden får vila (ligga i träda). Det gör man genom att odla gröngödselväxter vart tredje eller fjärde år