FOR har nyligen publicerat en rapport efter mötet med Miljö- och näringsdepartementet som också skickats till Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Rapporten belyser att "5 miljoner fritidsodlare har stor effekt på de svenska miljökvalitetsmålen", läs den på deras hemsida: https://for.se/pyralidaffaren/