Hur mår jorden?

Från Odlaren 2-2010

Text: Karin Jansson

Miljö, ekologi och klimat kommer numera högt upp på dagordningen både för politiker och media. Inte minst denna vår när vädret, oljeutsläpp och vulkanaska har kommit att
dominera nyhetsrapporteringen världen över.

Allt fler på vårt klot har säkert börjat ställa sig oroande frågor: Har vi kommit till en punkt där människans påverkan på naturen börjar visa sig? Är det vi ser idag resultatet av åratal av utsläpp, rovdrift och hänsynslös användning av naturresurser? Hur länge kan vi fortsätta så här? Alla våra frågor mynnar ut i enda undran: Hur mår jorden egentligen?

För egen del måste jag säga att min jord mår alldeles förträffligt. Vårbruket inleddes i april och efter en lång, snörik vinter smulade sig lerjorden lätt och fint och ingen grävning krävdes. Så har jag också i sju år tillfört stora mängder organiskt material till denna kolonilott som när jag började odlingen bestod av en tjock, igenvuxen ogräsmatta.

Som tur är, är jorden mycket förlåtande. Trots åratal av konstgödsel och gifter kan matjord med god skötsel relativt snabbt återhämta sig. Det goda jordbruket bidrar också snabbt till minskad miljöpåverkan.

En studie som Jordbruksverket låtit göra visar att de lantbrukare som lagt om till ekologisk produktion tillsammans har minskat det svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser med 425 000 ton. Det motsvarar cirka 3 % av jordbrukets totala miljöpåverkan.

Efterfrågan på ekologiska livsmedel har också glädjande nog ökat starkt under senare år. 2006 formulerade förra regeringen ett nationellt inriktningsmål för konsumtion av ekologiskt i offentligt sektor: 25 % ekologiskt till 2010. Nu
kan vi se att vi befinner oss relativt långt från målet, siffran ligger runt 10 % idag. Men viljan att gå vidare finns och enskilda kommuner och landsting har redan nått en bra bit över 25-procentmålet. Den ekologiska handeln är på stark frammarsch och Krav utvecklar också sin verksamhet. Den som vill stödja ekocertifieringen kan numera bli Krav-supporter och stödja arbetet för god och hälsosam mat. Supporterskapet innebär också att man får Kravs tidning Reko.

Men samtidigt som många vill ha ren mat fortsätter vi att förgifta vårt klot. Filmen Underkastelsen av Stefan Jarl är en skrämmande dokumentär om de tusentals kemikalier som används i vårt dagliga liv. Kemiindustrin är den bransch som idag växer snabbast men vad alla dessa hundratusentals kemikalier har för effekt på oss och vår miljö vet vi väldigt lite om. I filmen får vi se att Stefan Jarl testar gifterna i sitt eget blod och hittar flera hundra av dem i kroppen. Troligtvis innehåller de flesta av oss ungefär samma kemikalier, även om vi aktivt har arbetat för en miljömedveten livsstil.

Mitt i detta kemisamhälle är det skönt att ha en egen trädgård utan gifter och konstgödsel. Med löv, halm, gräs och numera även lite träkol har leran i min trädgård gradvis förvandlats till smulig, härligt doftande jord. Att mitt i denna oroliga tid, med naturkatastrofer och ekonomisk kris lurande bakom hörnet, få känna jorden och lukta på blommorna är stärkande för sinnet och läkande för själen.

Fobo är en liten förening, men vi är en av de få rörelser som tar både jorden – matjorden – och jorden – Moder jord – på allvar. Mänskligheten är helt beroende av jorden för att överleva och Moder Jord är också beroende av matjorden för att bevara växtligheten och produktionen av grönmassa som föder allt annat levande.

När man står i myllan och sköter om sina odlingar möter de stora frågorna och perspektiven den lilla jorden. Det är lätt att känna sig maktlös inför utvecklingen och nedsmutsningen av jordklotet men som föreningen kan vi kämpa för en frisk jord. Som enskild individ kan jag också ta ansvar för min egen jordbit, den del av jorden som blivit tilldelad just mig. Gör det!