Kan ekologisk odling försörja Sverige?

Från Odlaren 4-2014

Text: Karin Jansson

I mitten av november publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel mot ekologisk odling av forskare på SLU. De tre professorerna vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Holger Kirchmann, Lars Bergström och Thomas Kätterer konstaterar tillsammans med den tidigare programchefen vid Lantbruksuniversitetet, Rune Andersson, att ekologisk odling bara ger ungefär hälften så stor skörd som den konventionella. De säger i artikeln att Sve­rige måste ha en konventionell odling med kemiska bekämpningsmedel för att kunna försörja sin befolkning annars riskerar vi svält.

När högt uppsatta forskare och professorer går ut och misstänkliggör ekologisk odling är det säkerligen många som tror på resonemanget. Som tur är har också andra forskare fått säga vad de tycker och frågan om ekologisk odling är flum eller bra för människa och miljö har lett till en delvis hätsk debatt både i media och på universitet.

Märkligt nog har få i denna debatt tagit upp frågan om vad som odlas på svenska åkrar, nämligen i huvudsak vete, korn, raps, sockerbetor och vallodling (hö och ensilage). Idag tar de svenska bönderna fram 3 kilo vete per person och dag och nästan lika mycket korn. Alla kan förstå att vi inte äter upp det, ja inte ens en tiondel av spannmålen behövs för att mätta befolkningen. Vi producerar också 50 kilo socker per person och år. Det skulle faktiskt vara en vinst för folkhälsan om den produktionen minskade.

Sanningen är att det svenska jordbruket i huvudsak tar fram mat till kor, grisar och höns. Konsumtionen av animalier har aldrig varit så hög som nu och mer och mer forskning tyder på att detta inte är hälsosamt. Jordbruket har inte alls hängt med i utvecklandet av näringsriktig mat. Allt fler vill idag äta nyttigheter som grönsaker, bär, nötter, glutenfria sädesslag, bönor, frukt mm. Detta är den nya hälsomaten men det svenska jordbruket tar i huvudsak fram vitt mjöl, socker och billiga fetter.

Vi behöver därför ett helt nytt jordbruk som odlar på ett miljömässigt bra sätt och tar fram hälsosam mat. Ekologiskt, småskaligt jordbruk med växtodling och djurhållning passar väl­­­digt bra in på den beskrivningen liksom grönsaksodlingar, fruktodlingar, skogsträd­gårdar etc.

Som tur är har Sverige också mycket kunniga forskare som kan ekologisk odling. En av dem, Kristina Belfrage, har nyligen visat – både i sin forskning och rent praktiskt på sin gård i Uppland – att man kan bedriva småskaligt jordbruk med en mångfald av grödor och djur. Dessutom har hon i sina beräkningar tagit med att jordbrukaren måste försörja sig själv med egna drivmedel till traktorer etc. Enligt hennes beräkningar kan man försörja en person på en i huvudsak vegetabilisk kost och samtidigt få fram drivmedel av rapsolja på knappt 2000 kvadratmeter. Omsatt till hela Sveriges nuvarande åkermark skulle det betyda att vi kan försörja 15 miljoner personer i Sverige.

Den här typen av forskning visar tydligt att ekologisk odling kan försörja befolkningen. Dagens problem handlar om för hög köttkonsumtion i kombination med låga matpriser. I rena kronor har matpriserna för många varor sjunkit jämfört med för 20 år sedan. Med den prispolitiken är det svårt att bedriva mer hantverksmässig matproduktion. I en framtid med ökande oljepriser och minskande fosforlager kommer dock det ekologiska småskaliga jordbruket att bli en nödvändighet. Då får vi hälsosam mat, ökad mångfald, mindre kol­dioxidutsläpp och fler arbetstillfällen – någon som vill klaga på det?