Omvälvningar i livsmedelsbutiken

Från Odlaren 4-2015

Text: Karin Jansson

Det pågår en gigantisk förändring av vad folk vill äta. Snabbmat och industriellt processad mat, med färgämnen, dåliga fetter och mycket socker säljer inte längre som förut. Istället vill folk ha hälsosam mat, gärna närodlad och ekologisk.

Detta kan man läsa en dag i november i New York Times. Artikeln heter A Seismic Shift in How People Eat. Seismic betyder ju seismisk, alltså något som har med en jordbävning att göra, men ordet används också på engelska om en omvälvande, stor händelse. Artikelförfat­tarna ser alltså att det amerikanska sättet att äta är inne i en stor förändringsprocess och ger många exempel från de stora amerikanska matkedjorna: General Mills ska ta bort konstgjorda färg- och smakämnen i sina frukostflingor, Tyson and Foster Farm har begränsat användning av anti­biotika i sin kycklinguppfödning, Kraft ska ta bort konstgjorda färgämnen från pasta och ost.

Artikeln har skrivits av Hans Taparia, professor på New York University och Pamela Koch från Columbia University, båda involverade i den framväxande industrin av hälsoprodukter och hälsosam mat. De tycker att de stora livsmedelsjättarna gör rätt i att börja ändra innehållet i sina livsmedel, men tror ändå inte att förändringen går tillräckligt snabbt. Hälsointresset är på topp i USA och det syns också i försäljningssiffrorna: Försäljningen av läsk har gått ned med 25 % sedan 1998, istället väljer folk vatten. Försäljningen av apelsinjuice har under samma tid nästan halverats. Tidigare sågs apelsinjuice som något nyttigt, numera anses det vara en raffinerad produkt full av onödigt socker. Samtidigt har försäljningen av färska råvaror ökat med 30 % på bara 6 år.

Artikelförfattarna förutspår att det kommer att ske fler drastiska förändringar i de traditionella livsmedlen:
innehållet av socker måste minska, vetemjöl ersättas av fullkorn, färdigmat och frusna produkter ersättas med färska råvaror. Som tur är har vi i Sverige och Europa aldrig gått så långt som amerikanerna när det gäller att äta processade livsmedel men även i de svenska livsmedelsbutikerna har vi sett en omvälvande förändring under senare år. Vi har fått mer frukt och grönt, mindre socker i mjölk- och frukostprodukter, fler alternativ till mjölk och kött, fler nyttiga snacks, t ex. nötter mm. Allt detta är ju en positiv trend men det finns mycket kvar att göra. Nästa steg i utvecklingen ser vi redan i fler lokala, småskaliga livsmedelsföretag. Det har blivit populärt med mikrobryggerier som gör lokal öl, det poppar upp lokala bagerier, lokala marknader för stadsodlad mat mm. Lokalt, ekologiskt och hälsosamt blir allt mer självklart för en yngre generation när de väljer mat.

Men våra matval kan inte i längden enbart påverkas av hippa mat- och hälsotrender. På sikt måste vår matproduktion göras hållbar. Det mesta av det vi köper i butikerna är fortfarande industriproducerat och det krävs stora mängder fossila bränslen för att ta fram, förädla och transportera vår mat. Vi behöver fler småskaliga alternativ, forskning på hur mat produceras fossilfritt och hur vi kan öka vår självförsörjningsgrad. En satsning på hållbar matproduktion skulle ge många jobb, bättre hälsa och minska vårt beroende av olja. Vi skulle få en bättre miljö och bättre ekonomi. Det finns egentligen bara fördelar med en hållbar matproduktion, ändå ser vi nästan ingenting från politiker och myndigheter när det gäller att driva denna utveckling. Sverige skulle kunna vara ett föregångsland inom detta område, precis som vi har varit ett föregångsland när det gäller välfärd och flyktingmottagande. Låt oss hoppas att fler inser detta, pratar med våra folkvalda och arbetar för en omställning till ekologisk, hållbar produktion av mat.