Nytt år – nya utmaningar

Från Odlaren 1-2019

Text: Karin Jansson

Så här års är vi odlare fulla av entusiasm inför det nya odlingsåret. Kanske har vi redan beställt nya fröer som vi vill testa och för många är också de första förkultiveringarna igång. Forna års misstag är glömda och vi är aldrig så säkra som just nu på att detta odlingsår kommer att bli det bästa någonsin.

Och så kan det också bli. Men det finns också farhågor som hänger över mig. Väder, världspolitik, klimathot och ekonomi påverkar även oss mitt i vår lilla odling. Förra årets varma och torra väder har gett oss låga grundvattennivåer. Här i söder har det inte heller regnat eller snöat mycket så det ser ut att kunna bli ytterligare ett år med vattningsproblematik. För er som bor längre upp i landet har jag förstått att snön har legat tjock, så förhoppningsvis är utgångsläget bättre där. Men på SGU, Sveriges geologiska undersöknings webbsida kan man se att stora delar av östra och södra Sverige har grundvattennivåer mycket under det normala. Det finns därmed stor risk att brunnar och vattendrag kommer att sina även detta år. För att klara sin odling är det alltså mer viktigt än någonsin att hålla sina odlingar täckta med organiskt material. Det minskar avdunstningen betydligt och den som håller sin mark täckt hela året kan ofta klara sig helt utan bevattning.

I den europeiska politiken står nu Brexit för dörren. Det kan kännas långt från politiskt spel till odlingslotten men faktiskt hänger de ihop. För många av de fröer vi odlar i Sverige är registrerade av engelska fröfirmor. Som ni säkert vet så får man bara sälja grönsaksfröer i Europa som finns registrerade på sortlistan. För att hamna där krävs både pappersarbete och betalning av avgifter. Vid Brexit så dras över 600 grönsakssorter bort från listan och blir då förbjudna för oss att köpa in. För den som vill gardera sig kan det vara klokt att kolla upp vilka sorter som försvinner och köpa in ett förråd eller börja fröodla. Läs mer i artikeln om Brexit.

Att odla kan tyckas som en hobby som vilken som helst, men odling är så mycket mer. Småskalig odling har under 10 000 år fått människosläktet att överleva och skapat grunden för ett rimligt och bekvämt liv. När den småskaliga odlingen förstörs hotar snabbt svälten. Om detta kan ni läsa i artikeln om den växande världssvälten.

Så är det då dags att börja se om sina odlingar, förså tomater och annat kul och rensa i växthuset. Året bjuder redan på den varmaste våren i mannaminne och den 19 februari sådde jag de första fröna utomhus i den skånska myllan. Naturligtvis en chansning men väderförändringar gör att sådana chansningar ibland går hem.

Välkommen till ett nytt år med Odlaren!