Jorden och skogen kan rädda oss

Från Odlaren 4-2019

Text: Karin Jansson

I dagarna har det kommit fler rapporter om de ökande utsläppen från fossila bränslen och hur vårt klimat långsamt blir varmare. Visserligen har vi haft en kallare och blötare sommar än 2018 men när man tittar på SMHI:s statistik så kan man ändå se att medeltemperaturen under 2019 låg cirka 1–2 grader över genomsnittet.

Det har visat sig svårt att få stater och enskilda att gå med på att frivilligt dra ned på konsumtion och fossila bränslen, men små förändringar märks ändå i Sverige. Vi har t ex. under det gångna året sett att resandet med flyg har minskat och att intresset för vegetarisk mat som ersättning för kött har ökat.

Men förändringarna i levnadsvanor går långsamt och forskarna är eniga om att vi behöver göra mer redan nu. Då och då kommer det upp i debatten idéer som omfattar jordbruk och skogsbruk. Våra jordar har under lång tid förlorat delar av sitt kolinnehåll. Det beror på kraftig betning, avskogning, ökenbildning, jorderosion, moderna brukningsmetoder mm. Med hållbara metoder för skog och jord skulle jorden och växtligheten kunna suga upp en stor andel av den koldioxid som människan producerar och vi skulle på så sätt kunna bromsa klimatutvecklingen.

Tidigare under året kom en rapport som handlade om skogens förmåga att binda kol. Här menade forskarna att vi skulle kunna plantera skog på oanvända områden på jordklotet och att det faktiskt finns så mycket tom yta för detta att de nya skogarna skulle kunna ta upp alla växthusgaser som människan producerar.

Andra studier visar att jordbruk där man inte plöjer utan håller jorden bevuxen hela tiden också kan lagra kol. Agroforestrysystem där ettåriga växter blandas med fleråriga växter som fruktträd och nötbärande träd är ett annat exempel på system som bidrar till kolinlagring.

Den som letar lite på Internet kan se att det pågår en hel del forskning kring hur våra jordar ska kunna bli kolsänkor och hur skogen ska kunna ta koldioxid från luften. Forsk­ningen visar också att dessa metoder är mycket billigare än annan teknik, som att ta koldioxid ur luften och lagra den i gruvor.

Inom Fobo har vi alltid visat på att jorden är vår kollega och att vi som människor kan lära oss att samarbeta med jorden för att få en hållbar och kretsloppsanpassad matproduktion. För varje år som går kommer nu mer forskning som visar på betydelsen av livet i jorden och att vi måste mata jordlivet med organiskt material för att hålla jordarna levande. Men denna metod är alltså inte bara gynnsam för jorden och för att få en bra skörd, det är också en metod som lagrar in kol i marken och minskar effekten av växthusgaser.

Så idag kan vi stolt säga att organiskt-biologisk odling med skonsam markbearbetning och täckning med organiskt material är det bästa för både jorden, miljön, klimatet och vår hälsa. Tänk att så enkla metoder kan ge så mycket! Detta ska jag faktiskt ta lite tid och kontemplera över under julhelgen: Täckodling ger inte bara fantastisk skörd, den är också en fantastisk lösning på mänsklighetens största problem just nu.

Ha en god jul så ses vi 2020!