Nytt väder – nytt odlingsår

Från Odlaren 1-2020

Text: Karin Jansson

Det finns knappast någon odlare som inte denna vinter har diskuterat och fun­derat över vädret. I mitten av februari har endast halva Sverige snö och i södra Sverige behö­ver nästan gräsmattorna klippas. Det ser ut att bli det tidigaste vårbruket i mannaminne – om nu inte vintern skulle göra en kullerbytta och komma tillbaka i mars eller april.

Det nya vädret, eller snarare, de nya stora variationerna av väder, försvårar naturligtvis odlingen och att följa de vanliga tiderna för sådd och plantering kan vara svårt. EU:s miljö­myndighet EEA (European Environment Agency) kom i höstas med en rapport där de bedö­mer hur matproduktionen och lantbruket kommer att påverkas av klimatföränd­ringarna. Precis som i tidigare rapporter säger forskarna även nu att jordbruket kommer att få det svårt i södra Europa medan förhållandena kan gynnas i norra Europa, det vill säga hos oss. Man tror bland annat att vi kommer att få en längre växtperiod vilket kan ge högre skördar.

Men forskarna påpekar också att det är svårt att säga något definitivt eftersom vi också allt oftare även får extremt väder, som torkan och hettan 2018, hagel som förstör skördar och ojämn nederbörd. I rapporten förespår man att brist på regn kommer att leda till konflikter kring bevattning. Detta gäller framförallt i sydvästra Europa medan mellersta Europa väntas få ökad nederbörd.

Den ökade halten av koldioxid i luften leder till ökad tillväxt på åkrarna eftersom växt­erna tar upp koldioxid och bildar socker av det. Vid en ökning av temperaturen med en grad beräknar forskare att vi i Europa får en ökad skörd på åtta procent och i norra Europa ännu mer. Samtidigt tror man att världsmarknadspriserna på livsmedel sjunker vilket i slutändan inte ger någon ökad vinst för bonden.

De som har skrivit rapporten föreslår att det ska vara obligatoriskt för länderna i EU att erbjuda rådgivning till lantbrukare om hur de kan klimatanpassa sin odling. De rekom­menderar också bönder att se över sin bevattningssituation och eventuellt investera i bevatt­ningsdammar.

Även vi småodlare bör fundera över hur vi ska odla i ett föränderligt klimat. Artikeln om intensivodling ger tips på hur man kan använda sig av den förlängda växtsäsongen för att optimera sin skörd. Årets första nummer tar också upp odling av bönor som med ett mildare klimat kommer att kunna fungera allt längre norrut.

Klimat, hållbarhet och smarta odlingsmetoder som samarbetar med naturen är temat för hela vår förening Fobo och för tidningen Odlaren. Följ med oss under året för att lära dig mer om odling i en ny tid.

Välkommen till ett nytt år med Odlaren!