En ny värld?

Från Odlaren 4-2020

Text: Karin Jansson

Inget har varit sig likt i år tycker nog de flesta. Det vanliga vardagslivet har bytts mot restriktioner, distansarbete, karantäner och rädsla för en oberäknelig sjukdom. Men faktiskt är det något som har varit sig helt likt i år. Jag har odlat som vanligt och ätit min egen mat. Mitt i ett osäkert och omtumlande år har det känts tryggt att veta var maten finns och att få jobba i sin trädgård.

Det verkar som om många har ägnat detta år just åt att ta hand om hus och trädgård och intresset för egenodlad mat har snabbt ökat. I våras rapporterade många trädgårdsföretag att de hade rekordförsäljning och att svenskarna aldrig hade köpt så mycket fröer och prylar till trädgården tidigare. Bristen på utlandssemester har också gjort att vi har gett oss ut i vår egen natur. Friluftsintresset har ökat och intresset för fågelskådning, botanik och natur­promenader har vuxit.

Något gott har alltså covid-19 fört med sig. Fler har odlat sin mat och många har åter­upptäckt vår fantastiska natur. Flygtrafiken har minskat drastiskt och utsläppen av koldioxid väntas minska i år – något som inga klimatavtal i världen har lyckats åstadkomma tidigare. Vi reser mindre och uppskattar naturen mer och vi lever ett enklare liv med mindre konsumtion och mer tid för eftertanke.

Det är omöjligt att veta något om framtiden men sannolikt kommer 2020 bli ett år som påverkar mänskligheten för lång tid framöver. Det görs stora ansträngningar från politiker och myndigheter för att hålla ekonomin igång med förhoppningen att hjulen ska börja snurra snabbt när ett vaccin finns på plats. Visst längtar vi alla efter en värld där vi åter kan röra oss fritt – men kanske kan vi också i denna speciella tid på allvar börja förstå att vi inte måste gå tillbaka till vårt konsumtionssamhälle. Sanningen är nämligen att vårt klot inte i längden klarar av det stora trycket från produktion, gifter, utsläpp mm. som vi utsätter det för. Om alla levde som vi i Sverige skulle vi behöva fyra jordklot till världens befolkning. Men vi har bara ett klot och det är verkligen dags att börja anpassa oss till verkligheten.

Så låt oss hoppas att 2020 blir ett år som vi minns för att det var då allting vände. Ett år som var jobbigt men som fick oss att inse att det vi gör påverkar vår jord, våra växter och djur och hela mänskligheten. Låt oss konsumera mindre, flyga mindre och förorena mindre men istället leva mer intensivt med natur och människor omkring oss. Att odla sin egen mat är en bra början; dags att börja planeringen för sin trädgård 2021!