Höj kraven på ekomat!

Från Odlaren 3-2021

Text: Karin Jansson

Hösten är i antågande och många har fullt upp med att skörda och ta tillvara alla godsaker som trädgården serverar. Men på hösten kommer också tankar om nästa odlingssäsong. Vad ska man odla, hur ska växtföljden se ut, ska man köpa in några spännande sorter etc.

En sak som oroar är hur man ska hitta gödning för nästa säsong. Om man inte själv har tillgång till organiskt material, gödsel etc. så måste växtnäringen köpas in och frågan är vilken näring man vågar köpa idag. Under våren har den ena larmrapporten efter den andra kommit som berättar om gödsel, halm, jord mm. som blivit förgiftade av klopyralider eller aminopyralider. Detta är bekämpningsmedel som används i det konventionella jordbruket men som via foder, gödsel och halm letar sig över i den ekologiska odlingen och i ekologiskt märkta produkter. Framför allt är det tomater, chili och bönor som har förstörts av pyraliderna. Växterna blir förkrympta, bladen rullar ihop sig och det är oftast bäst att börja om med nya plantor.

De som köper ekomat eller ekologiska produkter tror säkert att denna märkning innebär att de är helt rena från bekämpningsmedel och andra gifter. Men så är det alltså inte. Det ekologiska jordbruket tillverkar inte tillräckligt med egen gödsel och foder och man tillåter då att dessa tas från den konventionella odlingen som gödslas med konstgödsel och besprutas med gifter.

Frågan är – hur kunde det bli så här? Hur kunde det bli tillåtet att föra över så mycket organiskt material från det konventionella till det ekologiska? Eftersom pyraliderna bryts ned långsamt och ger skador vid mycket låga koncentrationer så har detta uppmärksammats nu när dessa medel har godkänts i EU, men sannolikt har redan tidigare en rad bekämpningsmedel förekommit i ekologisk mat och ekologiska produkter.

Skandalen med pyralider pekar på en viktig sak: Ekologisk odling är inte självbärande när det gäller gödsel och organiskt material. När man började med ekologisk märkning på 1980-talet fanns ju ingen ekogödsel att ta till så det var rimligt att den ekologiska odlingen hade dessa regler i början. Men idag är 20 procent av den svenska åkermarken ekologiskt odlad och 30 procent av betesmarker är ekologiskt certifierade. Med denna stora andel ekologiskt jordbruk är det orimligt att tillåta foder och gödsel från konventionella gårdar. Det är också orimligt att det ges väldigt många dispenser att odla med konventionellt utsäde.

Nu är det dags för den ekologiska odlingen och certifieringsorganen att snäppa upp kraven. Ekomat borde vara odlad med ekologiska frön och ekologisk gödsel. Ekokött, mjölk och ägg borde komma från djur som fått ekologiskt foder. Under 20 år har försäljningen av ekomat ökat. Nu ser vi en vändning nedåt, både vad gäller ekomaten och antalet ekogårdar. Den ekologiska rörelsen behöver höja kraven och leverera helt igenom ekologisk mat – det kan locka tillbaka kunderna igen.