Marktäckning perfekt i vinodlingen

Från Odlaren 4-2005

Text: Anders Lund

I över 250 år har man odlat druvor i Sverige. På 1700-talet hade vartenda slott och herrgård ett orangeri med bland annat druvor. Det ingick i herrgårdens självförsörjning och var mentalt en mycket viktig koppling till hela den europeiska civilisationen och kulturen. Efter en lång nerförsbacke har ett nyvaknat intresse satt fart på vinodlingen igen, främst bland hobbyodlare. Utanför Göteborg i Fjärås odlas till exempel druvor som blir till flera hundra liter vin varje år på en vanlig villatomt.

En handfull professionella vinodlare finns idag i landet. Med ett förbättrat klimat och omfattande förodlingsarbete med klimatanpassade stockar är det nu praktiskt möjligt att odla druvor i Sverige även på friland. Därmed har vinodling blivit en ny nischgröda och ekologisk vinodling en ännu mer nischad nischgröda. Den totala produktionen i Sverige år 2006 uppgick till 5 617 liter (3 632 liter rött vin och 1 985 liter vitt vin) på en yta av ca 10 hektar.

Sverige tillhör nu region A inom EU:s norra vinregion och en pionjäranda sprider sig. Kvantiteterna är inte enorma men kvaliteten går att konkurrera med. Och det går att göra ett riktigt äkta ”isvin” skördat i Norden i december!

Täckodling viktig

Täckodling av vin fungerar riktigt bra och kan användas året om. Organiska material som gräs, halm, löv, sågspån, flis och vass går bra. Men också sten, singel och sand. Och varför inte i kombination med väv eller plast?

Vad är vitsen? Täckmaterialet ska vara jordförbättrande, temperaturhöjande, gödslande och växtskyddande. Det kan också förbättra övervintringen.

Tre nivåer

Vinodlare arbetar med tre nivåer på marktäcket; marktäckning, rottäckning och topptäckning. Alla har olika funktion.

våren bevarar täckmaterialet vinterkylan i marken längre, så att vinet inte väcks för tidigt. Vi har ju de traditionella frostnätterna. Tar man av topptäckningen för tidigt finns det risk att knopparna börjar dra igång innan tjälen gått ur jorden runt roten. Då kan alltihop torka ut på grund av vattenbrist - vattnet är ju fortfarande is runt roten. Därför rekommenderar erfarna vinodlare att maka undan täcket över rötterna för att driva på vinet litet men behåll ovantäcket tills tjälen släpper. Täcket kan också absorbera en del av vårregnets vattenöverskott och ändå leda bort ett kraftigare slagregn.

När värmen stiger bryts täcket snabbt ner till humus och näringsämnen frigörs. Viss värme alstras av nedbrytningen och med ökad värme accelererar nedbrytningen, vinplantan får mer näring samtidigt som behovet av näring ökar.

På hösten minskar både temperatur, näringsbehov och nedbrytningshastighet.

sommaren hjälper marktäcket till att lagra dagsvärmen så att den avges på natten. Blir det för mycket kväve kan man tillsätta kolrikt material som halm för att styra processen. Varken övergödning eller svält är att rekommendera. Med för mycket kväve sent på sommaren ökar tillväxten av mjuk ved och avmognaden blir sämre. Detta försvårar i sin tur övervintringen och vinet för dessutom sämre motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare. För mycket grönmassa betyder också sämre fruktsättning.

Gödsling

Gödslet bör innehålla mycket kalium och magnesium. Kalcium kan vara bra att tillsätta, men bara litet, eftersom det kan frigöra näringsämnen som fosfor och magnesium, men också binda mikronäringsämnen som bor, mangan och järn i marken om pH är för högt. Rekommenderade värden är:

pH 6,5-7,5 för Vitis vinifera och
pH 5,2-6,9 för Vitis labrus och hybrider.

Gödsling bör ske efter blomningen och avslutas i god tid före höstens avmognad.

hösten behöver druvor mycket värme. September är viktigast för mognad och värme. Täckning är viktig här eftersom den hjälper till att behålla värmen när nätterna blir kallare. En bra höst räddar lätt en dålig sommar. Redan när vinet planteras måste man se till att plantorna får mest belysning och värme på hösten. Alltså, kolla hur solen står i augusti-september-oktober redan innan utplantering. Och skydda plantorna på något sätt mot kalla höstvindar.

Att odla under fiberduk eller i tunnlar är ett sätt att skydda plantorna. Man kan bespruta med vatten mot frost enstaka frostnätter. Druvorna tål litet frost men bladen skyddas när vattnet just fryser till is och energi frigörs i processen.

Inför vintern kupas jord upp på vinstockarna. Ett vintertäcke dras över vingården. Skydda de fruktbärande skotten mot stark kyla och täck även ympstället hos unga plantor om de är ympade.

Men gör det så sent som möjligt, efter höstregnen men just före snön. Det gäller att ha ett luftigt täckmaterial om den isolerande förmågan ska bibehållas hela vintern.

EU-regler

Så länge Sveriges vinodlingsareal understiger 99 hektar omfattas vi inte av förbudet mot nyplantering på grund av överproduktionen. Det finns möjlighet att ansöka om stöd för ekologisk odling inom programmet för Landsbygdsutveckling på 7.500 kronor per hektar.

Endast vissa druvsorter är godkända för kommersiell vinframställning i Sverige, enligt Jordbruksverket. Är man inte kommersiell ökar utbudet av odlingsvärda sorter dramatiskt.