Aktiviteter i Fobo, Norrköping 2024

Juni: Studiebesök Joyes-trädgård söndag 16 juni kl. 10

Här finns många möjligheter att lära mer om betydelsen av biologisk mångfald och samspelet mellan mat-, fruktodling och blommor. Besöket ger också möjlighet att öka kunskapen om självhushållning och det ekologiska systemet och dess sårbarhet.

En holistisk och insektsvänlig stugträdgård med köksträdgård, perennrabatter, prydnadsträd, rosträdgård, rospergola, trädliljor och stora ekar. Det finns även vackra vilda blommor överallt. Instagram @joeystradgard. Föredragshållare och guide Abhay Devasthale.

Samåkning anmäls till Marona Hersland mobil: 0708832950

Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

Augusti: Studiebesök Eksjö lördag 10/8. Äntligen har vi möjlighet att besöka Fobo:s ekologiska visningsträdgård i Eksjö på 4300 m2. Föredragshållare och guide är ordförande i Fobo Eksjö Eva Ekenberg.

En plats i harmoni, där vi får lära oss mer om hur man skapar en trädgård där såväl människor som växter och djur trivs. I den ekologiska nyttoträdgården finns det mer än 1000 olika växter. Här finns örtträdgård, 80 kvadratmeter växthus, perennrabatter, grönsaksland, fruktlund, jordkällare, rosenträdgård, damm, kompostanläggning och mycket mera.

Vi samåker från parkeringen Folkets Park kl. 8.30 och har med eget fika/lunch som intas vid ankomst till Fobo:s visningsträdgården ca kl. 11. Obligatorisk anmälan till Ulla Nilsson senast 2/8 mobil. 0705602004.

Augusti: Förbundsstämma 2024 17-18/8, Långshyttan Brukshotell, Puttmyra skogsträdgård, mer info finns i Odlaren 1-2024. Alla Fobo medlemar är välkomna att delta!

September: Söndag 15/9 kl. 10-13 gör vi studiebesök på Ellen Keys Strand, ett intressant och lärorikt besök som omfattar förutom trädgårdsodling även kultur och historia. Ellen Keys Stand ligger vackert belägen vid foten av Omberg vid Vätterns strand omgärdad av fager bokskog.

Vi får guidning av trädgården. Ellen Key var redan i början på 1900-talet förutseende och utformade sin trädgård med målsättningen att ha stor biologisk mångfald, vara självförsörjande och vacker. Den sköts fortfarande i hennes anda. Guide och föredragshållare är ansvarig trädgårdsmästare på Strand Karin Frisell.

Sedan får vi en egen guidning i och om huset och Ellen Key livsgärning.

Max 20 personer, Fobomedlemmar 50-,(subventionerat) och Icke medlemmar 130-. Bindande anmälan och senast 1/9 till Ulla Nilsson mobil 070 5602004

Obs! Backen från parkeringen ner till huset är ca 200 meter lång och bitvis ganska brant. Det finns även en åsnetrappa ner till huset. Det går inte att köra bil ner till huset.

Samåkning från SMHI parkering kl. 8.30

kl.10 träffas vi vid Almelyckan med egen fikakorg

kl.11 visning av trädgården

kl.12-13 guidning av huset

Därefter väljer man själv fortsättningen på dagen. Att åka hem eller se sig om mer i Ombergs vackra omgivningar, Vadstena med klosterträdgården eller Borghamn. Se www.naturkartan.se/sv/ostergotlands-lan/ellen-keys-strand

 

Vid samåkning: kontakta någon i styrelsen.

Kostnad 25:-/mil som delas av antal personer i bilen inklusive föraren.

Vid kulturarrangemang och studiecirklar samarbetar vi med Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och Norrköpings kommun.

Genomförda aktiviteter i Fobo, Norrköping 2024

 Maj: Trädgårdslust Färgargården lördag 25 maj kl.10-15

I år är Jord tema för Fobo, Norrköping. Kom och lär dig mer om hur du kan odla hållbart och miljövänligt och öka din egen matsäkerhet. Få information och diskutera betydelsen av hur man får en näringsrik och bra jord för ekologisk odling, oavsett om du odlar på balkong, odlingslott eller villaträdgård.

    

April: Plantbytarkväll måndag 22 april Här ges möjlighet att byta och få ekologiska plantor, sticklingar eller fröer som är lokalt och egenproducerade. Vi delar med oss av vår odlingskunskap, erfarenheter och informerar om vikten av biologisk mångfald för bästa möjliga odlingsresultat. Utmärkt tillfälle att lära nytt och träffa andra odlingsintresserade.

Samarrangemang med Naturskyddsföreningen

 

 

20240422 namnlost 00064  

Mars: Trädgårsmässa Älvsjö 21-24/3 Fobo riksorganisation deltar. Federica De Magistris deltog från Fobo, Norrköping

Mars: Årsmöte 13 mars kl.18-20, Hemgården, med föredrag av Marek Rolenec, Odla din jord, organisk-biologisk odling i praktiken. Bildspel från verksamhets året 2023.

20240313 namnlost 00012

 

20240313 namnlost 00011

20240313 namnlost 00017

20240313 namnlost 00044

4 och 11 mars kl 18.00-21.00 Nybörjarkurs i ekologisk grönsaksodling. Odla dina egna grönsaker och öka din matsäkerhet.

I Sverige finns 2,6 miljoner trädgårdar som har en produktionspotential för att producera över 700 000 ton ätliga grödor. En betydande reservkapacitet för livsmedelsproduktionen i kristider.

Denna nybörjarkurs ger dig kunskaper i att odla dina grönsaker på ett miljövänligt och hållbart sätt. Genom att odla en liten del av din egen mat bidrar du till att minska klimatpåverkan, främja den biologiska mångfalden samt öka din egen matsäkerhet. Att odla sin egen mat ökar välbefinnandet på så många sätt.
Alla kan lära sig att odla, både på balkong, kolonilott eller i en stor trädgård.
Kursen har stort fokus på jorden vi odlar i och hur vi kan ta hand om den på ett hållbart sätt.

Kursledare: Marek Rolenec, odlare och självhushållare.

Plats: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53, Norrköping

I samarbete med Studiefrämjandet.

Kursen genomförs med stöd från Tekniska Verken.

Fröbyterdag måndag 5 februari Naturarium

20240205 namnlost 0011

20240205 namnlost 0008

20240205 namnlost 0016

20240205 namnlost 0001

20240205 namnlost 0012

Aktiviteter i Fobo, Norrköping 2023

November: Globala veckor på Arbetarmuseet lördag 18/11

20231118 namnlost 00078

20231118 namnlost 00074

Oktober: Skördefest onsdag 18/10 Hemgården.

20231018 namnlost 0118

lag 3

Fröbytekväll: måndag 6 februari, Naturarium. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen

20230206 namnlost 00019

Årsmöte: tisdag 21 mars, Hemgården.
Föredrag Abhay Devasthale: Behöver vi odlare anpassa oss till de pågående klimatförändringarna?
20230321 namnlost 0004

Plantbytarkväll: onsdag 26 april Naturarium.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen

20230426 namnlost 00003

Trädgårdlust 20/5 Färgargården kl.10-15

20230520 namnlost 00029

Studiebesök 8/6 hos Perenner på Bakgården Motala. Karin Frisell

20230608 namnlost 0090

20230608 namnlost 0058 1

Visning Syltenbergets Vildblomsterträdgård 12 juli, guide Cecilia Ambjörn

 

20230712 namnlost 00062

20230712 namnlost 00063

20230712 namnlost 00065

 FOBO sommarmöte 19-20 augusti, Kronhjortsgården, Norrköping

 

Östgötadagarna, Rodga säteri 2/9  Fobo var på plats, för att ge information och dela odlingserfarenheter.

 20230902 namnlost 00015

20230902 namnlost 00016

Studiebesök söndag 10/9 hos Marek Rolenec Ycke Stora Askefällan, Ulrika.

20230910 namnlost 00106

20230910 namnlost 00114

20230910 namnlost 00143