Norrköping

Maj-21 Plantbytardag Engelholms Koloniområde

Norrköping

Ulla N. bjöd på egenodlad pumpa och Marona H. assisterade vid delningen

Studiebesök på Åfallet Skogsträdgård hos Viktor Säfve