Innehåll nummer 1-2013

 
Nr
Sida
Rubrik
 
1 3 Ledare Odlaren 1-2013
1 4 Trädgård på Ängsbacka
1 8 När fick potatisen ett namn?
1 14 Beskärning av buskar
1 18 Bakterier & människor
1 20 Jordbruk genom tiderna del 2
1 23 Notiser
1 24 Nya böcker
1 25 Notiser / Frågor & svar
1 26 Notiser
1 28 Frågor & svar
1 30 Föreningsnytt
1 31 Lokala aktiviteter
1 32 Fruktbibel digitaliserad
       
   

Innehåll nummer 2-2013

 
Nr
Sida
Rubrik
 
2 3 Ledare Odlaren 2-2013
2 4 Naturlig bihållning
2 8 Naturlig biodlare i Värmland
2 10 Beskärning av vindruvor
2 15 Notiser
2 16 Stadsodling
2 19 Info om förslag till ny frölag
2 20 Årets Guldgrävare
2 23 Nya böcker/frågor & svar/läsartips
2 24 Gästkrönika
2 25 Nya böcker
2 26 Frågor & svar
2 28 Läsarbrev
2 29 Föreningsnytt
2 20 Lokala aktiviteter
       
   

Innehåll nummer 3-2013

 
Nr
Sida
Rubrik
 
3 3 Ledare Odlaren 3-2013
3 4 Odla kommersiellt, del 1
3 10 Stadsodling i Edinburgh
3 13 Fröuppropets unika kulturarv
3 16 Köksväxterna och folkkosten
3 20 Jordbruk genom tiderna, del 3
3 25 Årets ätliga perenn
3 26 Bakterier
3 28 Föreningsnytt. Fobos sommarmöte
3 31 Lokala aktiviteter
       
   

Innehåll nummer 4-2013

 
 Nr
Sida 
 Rubrik
 
 4  3 Ledare Odlaren 4-2013            
 4  4 Rocket stove
 4  10 Fobos trädgård
 4  14 Väggodling
 4  15 Notiser 
 4  16 Odla kommersiellt, del 2 
 4  21 Jordbruk genom tiderna, del 4
 4  24 Första stadsodlarna färdiga 
 4  26 Nya böcker
 28 Frågor & svar / Notiser
 29 Läsarbrev / Notiser
 30 Föreningsnytt
 31 Lokala aktiviteter