Förbundet organisk-biologisk odling – FOBO

Förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som grundades redan 1977. Många pionjärer har verkat inom Fobo och flera av initiativtagarna och förgrundsfigurerna var också med och bildade KRAV några år senare.

Förbundet:

  • skall verka för och sprida kunskap om organisk biologisk odling under mottot: en frisk jord, friska växter, friska djur och friska människor
  • vänder sig till alla som önskar en resursbevarande odling och säger nej till konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel
  • har ca 1600 medlemmar och bland medlemmarna finns såväl yrkesodlare som husbehovsodlare och konsumenter
  • har tio lokalföreningar och vi vill gärna ha fler
  • ger ut tidningen medlemstidningen Odlaren som utkommer med 4 nummer per år.
  • är den naturliga hemvisten för alla som odlar ekologiskt och för alla som är intresserade av ekologisk trädgårdsodling.

Adresser

Se Kontakt Fobo

Medlemskap

Se Medlemskap

FOR

Fobo är medlem i FOR - Fritidsodlingens Riksorganisation