Filosofi

Organisk-biologisk odling bygger på respekt för naturen.
Naturens egna processer ligger i största möjliga utsträckning till grund för odlingsåtgärderna.

Målsättning

  • att hälsofrämjande livsmedel produceras
  • att jordens egen produktionsförmåga bevaras
  • att naturresurserna bevaras
  • att miljöförstöring förhindras
  • att husdjurens fysiska och sociala hälsa tillfredsställs

Motto

För en frisk jord, friska växter, friska djur och friska människor!