Skriv ut

Filosofi

Organisk-biologisk odling bygger på respekt för naturen.
Naturens egna processer ligger i största möjliga utsträckning till grund för odlingsåtgärderna.

Målsättning

Motto

För en frisk jord, friska växter, friska djur och friska människor!